fredag 16 december 2011

SSK litteratur någon?

Om bara några veckor börjar jag skolan igen. Det känns helt stört. Väldigt jobbigt men också helt otroligt spännande och jätteroligt. Jag är så motiverad på en helt annan nivå än jag var sist jag började. Nu jäklar känner jag bara. Och denna gången till skillnad från alla andra terminstarter vill jag vara ute i god tid. Därför slänger jag ut frågan till mina älskade läsare om någon av er har någon av dessa böcker här nedan och har ett stort hjärta och vill antingen låna ut eller sälja någon av dem.

Dahlborg Lyckhage, Elisabeth (2010)
Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne
Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05411-7

Edberg, Anna-Karin & Wijk, Helle (red) (2009)
Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa
Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05870-2

Ehrenberg, Anna & Wallin, Lars (red) (2009)
Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling
Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05871-9

Friberg, Febet & Öhlén, Joakim (red) (2009)
Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt
Lund: Studentlitteratur, ISBN/ISSN: 978-91-44-05873-3

Granér Rolf (1991)
Arbetsgruppen. Den professionella gruppens psykologi
Lund: Studentlitteratur

Kirkevold Marit (2000)
Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering
Lund: Studentlitteratur

Raadu Gunnel (red) (senaste upplagan)
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Stockholm: Liber

Thorsén Håkan (2008)
Människosyn och etik
Stockholm: Remus förlag

Batalden Paul & Splaine Mark (2002)
What will it take to lead the continual improvement and innovation of health care in the twenty-first century
Quality Management in Health Care,

Ejlertsson Göran (2003)
Statistik för hälsovetenskaperna
Lund: Studentlitteratur

Polit Denise F & Beck Cheryl T (2012)
Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice
Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

Thurén Torsten (2007)
Vetenskapsteori för nybörjare, 2:a upplagan
Stockholm: Liber

Så snälla leta i era bokhyllor och gamla skolkartonger nu :)
Skriv mejl om ni hittar något som ni kan tänka er sälja eller låna ut.
KRAM!!!
Erikawilhelmsson@hotmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

*Tack för att du kommenterar!
*Mejla mig - Erikawilhelmsson@hotmail.com
*Lägg till mig på Bloglovin så du inte missar något
*Glöm inte E-post om du deltar i en tävling!
*Har du en fråga? Ställ den i Bloggsvar